Negen stappen

Boscertificering is een formele werkwijze, waarmee een onafhankelijke instelling het bosbeheer toetst aan van te voeren vastgestelde criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer. Certificeren gebeurt op het niveau van een bosbedrijf of een bosbeheerseenheid.
De aanvraag wordt gedaan door de boseigenaar/beheerder of door degene die gebruiksrechten over het bos heeft (concessionaris).

De werkwijze bevat een aantal stappen:

  • informatie en contractering met certificerende instelling
  • in kaart brengen van betrokkenen en belangengroeperingen
  • vaststellen van de certificeringstandaard
  • vooronderzoek (pré-audit)
  • hoofdinspectie (main audit)
  • inspectierapport
  • peer-review
  • toekenning van certificaat
  • jaarlijkse controle (annual audit)


De toetsing of inspecties gebeurt door een geaccrediteerde certificerende instelling. Gekeken wordt naar de ecologische , sociale en economische aspecten van het bosbeheer.

Elke certificerende instelling heeft een informatiepakket, waarin de werkwijze vermeld staan.

SKAL werkwijze

Zie websites van de andere certificeerders voor meer info.